Category: News In Lozi

 • AIDS se ingile Bupilo bwa batu ba 497 Mwa Kapilivi

  Mubihi ki Simon Liseli LIPATISISO za cwale cwale fa lisupelize kupahama kwa mafu abakuli ili bao nebatimezi pili ba sikakala kale likalafo mi palo ye tuna ya mafu kiya bao nebali fa likalafo. Kwa mafelo a kweli ya Muimunene silimo sesi felile, palo ye batofita fa likiti ze loba peli ni mianda ye milalu ka…

 • Butuku bwa taku ni mulomo bumwa pukelezo

  Mubihi ki Simon Liseli Butuku bobu zibahala ahulu bobu sabisa bwa Taku ni Mulomo bobu bulaya limunanu mwa silalanda sa Upa wa sikiliti sa Kapilivi bumwa pukelezo kasa mulaho liluko leli bona za limunanu yona (Veterinary) mwa Tolopo ya Katima Mulilo neba bulemuhile mwa kweli ya Njimwana haina ni mazazi a mashumi a mabeli ni…

 • Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi ubulela kwa bana ba Mafwe

  Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi Mutompehi Lawrence Sampofu. Mubihi wa Koranta Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi yatompeha Lawrence Alfea Sampofu na susuwelize ahulu Khuta ya sizo ya bana ba Mafwe kusebelisa mubu wa bona kwa liprojekiti za kulima masimu aku selaela ( Irrigation schemes) mane ni zeňwi cwalo mwa nako yene batabela lizazi la bona…

 • Musali u buza kaza kutondahala kwa litupu ze peli kwa lipumulelo la Katima Mulilo

  Mubihi ki Risco Lumamezi Seku fitile lilimo ze lishumi kuzwa fo muhato waputako(State of Emergency) ono hatisizwe kiyo nali mueteleli wan aha Namibia, Dr. Sam Nujoma mwa kweli ya Muyana silimo sa 1999 kulatelela ndwa tuna yene tisizwe ki sikwata sabaipanguli seo nesi etelezwi ki yo nali sapili mueteleli wa kopano ya DTA yene ilwanisana…

 • Kopano ya Kapilivi Ipalelwa Kubonana ni mueteleli Pohamba

  Bo mutompehi Chrispin Matongo kwa bulyo, ili bo Muina sipula nibo mutompehi Dasken Mulisa,Bomuñoli wa kopano. Mubihi ki Risco Lumamezi Poto ya cwale cwale ya Kopano ya United Democratic Party (UDP) ya kubata kuyo bonana ni mueteleli wa naha Namibia, Hifikepunye Pohamba mane cwalo ni makwambuyu babañwi kwa muleneñi wanaha( windoko) isupelize kusaikutwa hande kwa…

 • Mapokola ba Tama yo nali mutamiwa mwa Sioli sa Robben

  Mubihi ki Clemence Tashaya Yo nali mutamiwa mwa sioli sa Robben bo mutompehi Henson Tabo ba lilimo ze mashumi a supile (70) seba tamilwe hañata ñata kiba sipokola sa Namibia ba kalulo ye bona za batu baba bata kupuma sikiliti ki baba yo ba buzakanga nikuba nyandisa niku ba akaleza kuli bamizize likunutu za batamiwa…

 • Ndu ya milao ya pili mwa tolopo ya Katima Mulilo ifa Nsando

  Ndu ya Milao sapili ni yo nali membala ,Mutompehi Sakutiya Se si bonahala kuba taba ye komokisa kwa ba yahi ba sikiliti sa Kapilivi ki tekiso ya muyaho o zibala ka kuba ndu ya milao yeo ne I belekiswa ki ba puso ya bukoba mwa sikiliti sa Caprivi. Se ku zibahezi kuli tekiso ya muyaho…

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: