Sampofu utokwa tamahano mwahala bana ba Zambezi

Mubihi ki : Martha Matongo

 Mubusisi wa Sikiliti sa ZAMBEZI , Lawrence Sampofu utokwa tamahano kwa bana ba Sikiliti sahae ili kutamahana ni kulwanisa kutokwa kutwano ka mishobo mane cwalo ni milelo ya kubata kupuma Sikiliti.

Sampofu wa Sikiliti sene sikatalizwe sapili sona sa Zambezi ulatuzi mabulatwi ane a ambalakani mwahala bayahi bahae ka kakalezo ya kuli baba lwanela kupuma Sikiliti nese bataha hape ka mulelo wa kweli ya Muyana hane ina ni mazazi a mabeli silimo sale sa 1999 (August 2, 1999).

Lawrence Sampofu , Mubusisi wa Zambezi
Lawrence Sampofu , Mubusisi wa Zambezi

Yatompeha Sampofu nataluselize Koranta ya Liito la Kapilivi kasa mulaho a mabulawi a nea ambalakani mwa hala bayahi anea talusa kuli, balwaneli ba ba lwanela kupuma Sikiliti neba taha kuto kunupa ni kulwana mwa libaka zeňata za Tolopo mi taba yeo yatisa sabo kwa batu mi babaňwi bakona kutoba kumatela kwa mahae abona ali kwahule kubukeleza bupilo bwa bona ni mabasi.

A kenisa fokusweu kuli hakuna piho ya lika ze cwalo yezwa kwa Mapokola kapa limembala za Sicaba yene I amuhezwi ki ofesi ya hae kakuba lemusa kuli kukaba ni tasezo ya balwaneli baba bata kupuma Sikiliti bona ba Caprivi Liberation Army, ili sona Sikwata sa balwaneli.

Mubusisi wa Zambezi na latuzi ni kuhana likakalezo zeo kuli “Batu ba ambuke ku hasanya maňusa aswana ni a kakuli abeya Sikiliti mwa sabo”.

Afamamela kubaba zamaisa litaba za mufuta wo kaufela kuli basiye kuhasanya lizibizo zesi za niti kakuli li lubaluba kozo mane cwalo ni kukutiseza zwelopili fafasi ye ikolwa ki bayahi ba Sikiliti.

“Lu tamahane kwa kuzwiseza pili Sikiliti saluna isi kuzwela pili kusinya kozo” Sampofu amamelisa hape kuli batu ba lipisinisi ki babaňata baba bata kutisa lipisinisi ze tuna mwa Sikiliti, kono basa utwa feela mabulatwi asi aniti, ba zwafa kutaha kuto ina ili kutisa lipisinisi za bona.

U kupa bayahi kaufela ba Sikiliti sa Zambezi kutamahana hamoho kuhanisa kulwanisana kwa mishobo, “Halutamahani, lwa yema. Halu kauhani, lwa wa”, a bulela.

Yatompeha Sampofu a feleleza kaku nitifaza kozo yemwa Sikili kwa bayahi ba hae mane cwalo ni Sicaba kaufela kuli Sikiliti sa hae simwa buiketo mi umema Batu kaufela ba lipuluko kutaha kuto buluka mwa Sikiliti ni kutisa zwelopili basina sabo niyekana.

 

 


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt Create Jobs For Unemployed Graduates?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter:

%d bloggers like this: