Botswana ikabe ialabile fataba yakukutisa babalehi ba Kapilivi

Mubihi ki: Risco Lumamezi

 LIKWAMBUYU wa Likolo la Silelezo,Mulao ni Pabalelo mwa Botswana, yatompheha Shaw Khati ukabe ualabile kapa kuhana litaba zalipilaelo zefilwe kiba balehi ba Namibia bapalo yelikana 903 babali mwa Nkambe yababalehi ya Dukwi.

Butungi bwataba ye ifilwe kibo Deputy Secretary wa boMinister ili bona bo Mufumahali Mogani kuba Liito la Kapilivi bane balikile kuba ni ngambolo yafamuhala ni Likwambuyu Khati kuamana nilipiho zakukutisa batu ba 903 mwa Namibia.

“Bo Likwambuyu bapatehile, basaswanezi kubonana nimuzamaisi wanaha( president) basika fa likalabo kwababihi.”

LIKWAMBUYU wa Likolo la Silelezo,Mulao ni Pabalelo mwa Botswana, yatompheha Shaw Khati

Mwaliňolo lelifilwe kuba Ministry ya Defence, Justice and Security ya Botswana, taba yakali 18 Lungu 2017 iize “ kamaswabi, luna ni kutwisiso yakuli baBotswana baikabezi litaba zakunutu zaluna nibaNamibia, yebaingile halufita mwa Botswana. Hakuna cwani mone bakona kuzibela litaba zaluna inge basina pampili yalikunutu zaluna.

Batu babainzi mwatokomelo yabaBotswana baitumezi kwamubuso wa Botswana kakubafa maino kuzwa silimo sa 1998.

“Haluyo mwatabo bakeňisa kezo ye; kuyona kikopano ya kusileleza batu babali kwande yanaha, lumwakafifi kuli Botswana ikalusileleza cwani,hape ilusileleza kubomani? Kakuli nelu zwile mwa Namibia yene ina nimutomo wakulusinya kapa kulu felisa. Sila saluna ki Namibia yeinzi mwa naha yaluna isi kamulao.” Zeňozwi mwa mpampili.

Liito la Kapilivi lina ni kutwisiso yakuli batu baNamibia babali mwa Dukwi bahanile kukuta kakuhapelezwa, mi hape bafitisize maikuto abona mwa liňolo lelifilwe KuMutompehi Khati, leo lifapeleza kuli Botswana ifile litaba zakunutu kwa mubuso waNamibia kusinya libizo labona.

Zeo nihalilicwalo , mwa nako yaku hatisa koranta yee, Munoli wa kwa mukunda (Private Secretary to the Minister) Mutompehi Solomon Mogani utaluselize Liito la Kapilivi kuli lipuzo kuamana

taba ya babalehi liswanela kufiwa ku likwambuyu ya bona za Linaha za kwande Dokota Hon. Dr. Pelonomi Venson-Moitoi ya kakuli taba ya kukutisa babalehi ba Kapili iama linaha zepeli sina haibonahala kuba fa mayemo a pahami ahulu.

Mulitele mutende olatelela mutobala kakutala.

 


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: