Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi ubulela kwa bana ba Mafwe

Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi Mutompehi Lawrence Sampofu.

Mubihi wa Koranta

Mubusisi wa Sikiliti sa Kapilivi yatompeha Lawrence Alfea Sampofu na susuwelize ahulu Khuta ya sizo ya bana ba Mafwe kusebelisa mubu wa bona kwa liprojekiti za kulima masimu aku selaela ( Irrigation schemes) mane ni zeňwi cwalo mwa nako yene batabela lizazi la bona ili leo ba biza Lusata la 2 Yenda 2011 kwa muleneñi wa Chinchimani.

“Kuna ni batu babahana kufa mubu kwa muuso,” a bulela.

U lumbile ahulu bana ba silalanda sa Kongola baba file muuso mubu wa liekele ze fita fa likiti ze peli (2000 hectares) ili wo ukaitusiswa mwa liprojekiti za kulima miloho mani ni litolwana ze butala za mifutafuta (green scheme projects).

“Lusike lwa lekisa mubu kuba lipulukelo kapa kuba lipisinisi sina hakusina mukwa wa kulekisa mubu wa sizo,” Mubusisi a bulela.

Ya tompeha Sampofu na kupile swalisano mwahala bana ba Mafwe ni kuba susuweza kutokolomoha kuza mifilifili. “Lufelise ketululo ya mishobo mwahala luna,” a tiiseza kubulela.

Mwa silimo sa 2007 kuisa silimo sa 2008 ya tompeha Sampofu nalumilwe kuyo mubuluka kozo mwa linaha zabo Eritrea ni linaha ze fumaneha fahala Afilika, ufile mutala wa kuli linaha zeo ze peli mwa Afilika neli talimani ni matata a ketululo yaza mishobo mi lizwelopili neli sa zamai, utumusize kakubulela kuli ikona kuba nto ye swana ni kwa bana ba sikiliti sa Kapilivi haiba inge basa swalisani hamoho.

Uize ka silimo sa 2005 mwa kweli ya Yenda , Lusata haluzibahazwa simubuso nali teni fa mukiti wo.
“Haiba hakuna sizo, hakuna Lusata, mwa likwata kwata za sizo kaufela zeni potezi ni itutile kuli hakuna baana baba bina kuzona… mukai mina baana ni tabela kumibona ha munze mubina fa Lusata lwa silimo se sitaha,” A bulela.

Mubusisi Sampofu ufelelelize ka kubulela kuli hatabiswi ki bashemi mwa sikiliti sa Kapilivi mi uba kupile kuisa bana ba bona kwa likolo ni kuba susuweza kunga tuto kuba ya butokwa ahulu sina Sikiliti hasitokwa madokota baba cilaukile mwa makolo a shelanashelana.

Kasamulaho azeo Musisi wa Sikiliti sa Kapilivi a zibahaza Mubakweli wa Likolo la Likiliti ni Milonganyana, Mandu ni Zwelopili za Libaka za Matakanyani , Priscilla Beukes, Lempy Lukas ili Mubakweli wa Likolo la Silelezo, Mubakweli wa Likolo la Misebezi ni Lukau lwa Sichaba Mutompehi Alpheus Muheau ni Mubakweli wa Likolo la Lizibiso, Mihala ni Bumapanga-panga, Stanely Simataa hape ili yena mwana wa sichaba sa Mafwe.

Isali kwa mukiti oswana Mulena wa Mushobo wa Masubia kwa Parakarungu mwa Naha Botswana Litunga Joan Chika naliteni kwa mukiti wa Lusata.

Zeo nihalili cwalo Litunga George Simasiku Mamili wa bu supa , na bulezi mwa piho yahae yene isika balelwa bana ba hae kamabaka amapalelwi alisipi za mihala zene ikapesize.

Mwa piho ya hae yene ifilwe kwa Koranta ya Liito la Kapilivi ufile liekele za mubu onunile ze fita mwa likitikiti zetalu yona 3000 kwa Likolo La Njimo kukona ku lima masimu a kuselaela.


Posted

in

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: