Katengo ka NAB kaketa balimi babalalu mwa Zambezi

 Mubihi wa Koranta

Katengo ka balimi ka Namibia Agronomic Board (NAB) kafelize kupotela libaka niku pima mbonyi yende mi kwa fu­maneha baneba zwile mubano fa mukoloko wa silimo sa 2014.

Babalalu babazwile mubano basilimo sa 2014 mwa kwinano ya Zambezi Dry land Maize Champion, kibo Mutompehi Lennox Kulobone ba silalo sa Sibbinda mwa Silalanda sa Linyanti, Bo Mutompehi Fred Mwabi bakwa Chincimani mwa Silalanda sa Sibbinda mane cwalo ni Bo Mutompehi Al­fred Mutakalilumo ba Silalo sa Masokotwani mwa Silalanda sa Sibbinda.

Bo Mutompehi Alfred Mutakalilumo ba Silalo sa Masokotwani mwa Silalanda sa Sibbinda kwa bulyo ni muofisa , mutatubi wa katengo ka balimi
Bo Mutompehi Alfred Mutakalilumo ba Silalo sa Masokotwani mwa Silalanda sa Sibbinda kwa bulyo ni muofisa , mutatubi wa katengo ka balimi

Balimi babalalu kaufela bona neba ketilwe ka milao yene latelezwi, ye cwale ka mo balimi bao neba ngezi njimo ya sikuwa yecwale ka kuzibahaza mununo wa musutelo yona ( fertiliser) kwa mubu wabona, kusebelisa milyani ye bulaya likokwani za mifutafuta ka mutomo waku ekeza maemo a limela niku ekeza kutulo ka lihekele.

Kuya ka katengo ka NAB, kusebelisa bulimi bwa sikuwa kufa balimi maata akukwala lisuba la kuba balimi ba sizo ni kukona kuekeza ňambekelo yabona ya kutulo kwa misika ya sikuwa ni kwa muhala wa bulimi bwa kulekisa Namibia.

Kupotela libaka neku ezizwe ki sikwata sesisina silibonda sa batatubi, mone kuna ni sikwata sa babane (4), kuzwelela kwa Likolo la balimi, mezi mane cwalo ni mishitu (Ministry of Agriculture, Water and For­estry), katengo ka balimi ba limela ka (Agronomic Produc­ers Association), katengo ka Likwama Farmer’s Union, mane cwalo ni muemeli wa Namibian Agronomic Board Secretariat.

“Kutatuba neku zamaile hande mi nelu boni mbonyi ya maemo a mande ni bulimi bwa maemo a pahami”, kwa bulela Mufu­mahali Antoinette Venter yana yemela katengo ka NAB Secre­tariat sinaka mutatubi.

Azwelapili kuekeza kuli, “Ba bazwile mubano baluna bao neba kwalile sifateho sa silimo sesifelile sa linanga mane cwalo ni kuli kusebeza tata kwabona nekulifile tifo yende. Kuekeza hape , Sikiliti sa Zambezi sibile ni nombolo yende ya bane ba­zwile mubano ka mupuzo wa 2014.”

Kwinano ya 2014 Zambezi Dry land Maize Champion uka zibahazwa simubuso kwa liponiso za litekisano (Zambezi Trade Fair) mwa kweli ya Muy­ana (August).

Mafelelezo

 


Posted

in

,

by

Tags:

International Breaking News

Email Subscription

Stay up to date on the latest articles via email:

Follow

Facebook
YouTube
RSS Feed
Contact

Poll

Should Govt pay grants to the unemployed ?

View Results

Loading ... Loading …

News Categories


News Archive


Search

Don’t miss an article! Sign up for our email newsletter: